Kestäviä
muutoksia 
ammattifasilitoinnilla

Tarjoamme kansainvälisesti palkittua, huippulaatuista fasilitointia tukeaksemme organisaatioiden menestystä nopeasti muuttuvassa, digitaalisessa toimintaympäristössä. Mahdollistamme suoritus- ja muutoskykyisen organisaatiokulttuurin luomisen.

 

Tarjoamamme valmennukset varustavat esimiehet, projektipäälliköt ja asiantuntijat konkreettisilla fasilitoivan johtajuuden taidoilla, jotka mahdollistavat suunnan näyttämisen sekä tiimien ja sidosryhmien sitouttamisen.

 

Xpedio Academy –valmennusohjelmamme on muotoiltu organisaatioiden sisäisille ja ulkoisille fasilitaattoreille kehittämään kaikkia ammattifasilitoinnin kompetensseja.

Palvelumme

 

Organisaatiokulttuurin kehittäminen ja kulttuuri-integraatio

Tuemme tiimejä, yksiköitä ja koko organisaatioita kokonaisvaltaisesti kulttuurin kehittämisessä ja kulttuuri-integraatioissa.

Ketterä
strategia

Fasilitoimme ketteriä strategiaprosesseja ja siihen liittyvää megatrendien määrittelyä, vision muotoilua, toimintaympäristön ja markkinan analysointia, sekä strategiaa tukevan kulttuurin vahvistamista.

Strategian käytäntöön
vieminen

Tuemme organisaation ja johdon välistä vuoropuhelua strategiaprosessin eri vaiheissa, sitoutumisen ja toteutettavuuden varmistamiseksi, sekä sekä organisaation viisauden hyödyntämiseksi. 

Fasilitointi-
taidot

Fasilitointivalmennuksemme on tarkoitettu kehittämään vankkaa fasilitointiosaamista organisaatioiden sisällä, mahdollistaen näin organisaatioiden osallistavan kehittymisen ja muutoskyvyn.

Osallistava johtajuus
ja esimiestyö

Tarjoamamme johtajuuden ja esimiestyön kehittämisen ohjelmakokonaisuudet muotoillaan yhdessä asiakasorganisaation kanssa.

Vuorovaikutus-
taidot

Hyvät vuorovaikutustaidot ovat ensisijaisen tärkeitä niin esimies- kuin asiantuntijatehtävissä. 

Suositukset

"Mirjami on erittäin positiivinen ja korkeatasoinen fasilitaattori. Suosittelen häntä lämpimästi erilaisiin organisaatioiden kehittämisvalmennuksiin valmentajaksi."

Janne Sariola,
Helsinki

Haluaisitko tietää mitä tapahtuu fasilitoinnissa??

Tilaa Xpedion uutiskirje. Se ilmestyy neljä kertaa vuodessa.

 

Sinikalliontie 11, 02630 Espoo, Finland

  • Xpedio
  • Xpedio
  • Mirjami Sipponen-Damonte