Search

Suu suppuun johtaja!

Kun puhutaan jonkun olevan vahva johtaja ainakin itselleni tulee mieleen, että sillä tarkoitetaan autoritääristä henkilöä, joka ei pelkää kertoa miten asioiden tulee olla. Historiakin tarjoilee meille monia mehukkaita esimerkkejä tällaisista vahvoista johtajista. Tällainen johtajuus on jo monesti todistettu tehottomaksi tämän päivän työelämässä. Esimiehiltä kuitenkin puuttuu esimerkkejä erilaisesta johtamistavasta. Moni ei valitettavasti edelleenkään saa esimiestyöhönsä riittävää koulutusta. Tällöin helpointa on pyrkiä toimimaan niiden mallien mukaisesti, jotka itse on saanut omilta esimiehiltä. Psyykkinen turvallisuus on avain tiimien korkeaan suorituskykyyn Googlen tutkimus hyvin suoriutuv

Sinikalliontie 11, 02630 Espoo, Finland

  • Xpedio
  • Xpedio
  • Mirjami Sipponen-Damonte