Denison-malli

Parempia tuloksia Denison-mallilla

Denison-malli on oivalluttava, globaalisti käytössä oleva työkalu organisaatiokulttuurin analysointiin, jolla on vahva tutkimuspohja. Yli 5000 organisaatiota ympäri maailman ovat käyttäneet Denison-mallia viimeisten 20 vuoden aikana, ja malliin liittyvää tutkimustietoa päivitetään ja vahvistetaan jatkuvasti.

 

Denison–malli tuo näkyviin ne organisaatiokulttuurin elementit, joilla on suora vaikutus organisaation suorituskykyyn. Denison-mallin kautta organisaatiot saavat nopeasti selkeän kuvan kulttuurin nykytilasta, sekä kehittämisen prioriteeteista.

 

Denison-malli tarjoaa kuvan organisaation kulttuurista visuaalisessa, helposti käsiteltävässä muodossa. Tämän lisäksi se tarjoaa kanavan kulttuurissa pinnan alla piilevien, tiedostamattomien uskomusten ja olettamusten paljastamiseen. Näin organisaation kehittämistoimenpiteet ovat vahvasti kytköksissä haasteiden juurisyihin, jolloin asioiden kehittäminen on kestävällä pohjalla.

 

Denison-mallin avulla on helppoa seurata kehittämistoimenpiteiden vaikuttavuutta kevyemmän “Change monitor” –kyselyn avulla. Lisämoduulien avulla organisaatio voi analysoida tarkemmin itselleen erityisen tärkeää aluetta:  Lisämoduuleja on saatavilla seuraavista aihealueista: henkilöstön sitoutuminen, innovaatio, luottamus, turvallisuus tai riskien hallinta.

 

Denison Leadership Development 360 on Denison-mallin johtajuusarvio. Arvion avulla esimiehet ja johtajat saavat palautetta toiminnastaan 12 johtajuuden osa-alueella, jotka mittaavat suorituskykyistä kulttuuria edistävää toimintaa.

 

Xpedio on Denison Consultingin sertifioitu yhteistyökumppani. Hyödynnämme Denison-mallia organisaatioiden kehittämisessä mm. muutostilanteissa, strategian kehittämisessä, yrityskauppatilanteissa tai uuden johtajan perehdyttämisessä organisaation kulttuuriin. Kehittämisprosessit täydentyvät muilla tarjoamillamme palveluilla.

Olisi kiva kuulla ajatuksistasi!

Sinikalliontie 11, 02630 Espoo, Finland

  • Xpedio
  • Xpedio
  • Mirjami Sipponen-Damonte