Fasilitointivalmennuksemme on tarkoitettu kehittämään vankkaa fasilitointiosaamista organisaatioiden sisällä, mahdollistaen näin organisaatioiden osallistavan kehittymisen ja muutoskyvyn.


Valmennuksissamme oppiminen tapahtuu aktiivisen harjoittelun ja osallistujien oman kokemuksen kautta, jolloin opittuja asioita on helppo soveltaa nopeasti arjessa. Prosessimuotoiset valmennukset lisäksi varmistavat pysyvän kehityksen osallistujien työssä. 


Tarjoamme valmennuksia eri tasoilla aiheissa, ja suunnittelemme valmennukset tarkasti vastaamaan organisaation ja ryhmän tarpeita. Tässä tyypillisiä fasilitointivalmennustemme aiheita:

 • Itsevarmuuden vahvistaminen fasilitaattorin roolista ja ymmärrys sen rajapinnoista

 • Turvallisen ilmapiirin luominen

 • Menetelmiä keskustelun avaukseen

 • Menetelmiä työpajan eri vaiheisiin, sekä eri tarkoituksiin

 • Menetelmälaboratoriot: Menetelmien harjoittelu ja palautteen saaminen omasta fasilitoinnista

 • Työkaluja tavoitteellisten palaverien, työpajojen ja pidempien prosessien suunnitteluun

 • Ryhmädynamiikan ymmärtäminen ja käsittely

 • Tunteiden ja konfliktien käsittely fasilitoinnissa

 • Sidosryhmien sitouttaminen

 

Xpedio Academy-valmennusohjelmamme on suunniteltu kehittämään laaja-alaisesti kaikkia ammattifasilitoinnin kompetensseja.


Tarjoamme myös henkilökohtaisia valmennusprosesseja fasilitointitaidoissa, sekä  Lego Serious Play –menetelmän sertifiointivalmennusta.

Sinikalliontie 11, 02630 Espoo, Finland

 • Xpedio
 • Xpedio
 • Mirjami Sipponen-Damonte