Vieritä ylös

Seuraa meitä - Fb. / Lk. / In.

Fasilitaattorin neutraalius ei tarkoita värittömyyttä

Mirjami
Mirjami Sipponen-Damonte

Fasilitoinnin keskeinen elementti on, että fasilitaattori on neutraali osapuoli keskustelutilanteessa, joka ei ota kantaa suuntaan tai toiseen. Tämä on osa turvallisen ja tasapuolisen ilmapiirin rakentamista. Erilaisia, ehkä jopa ristiriitaisia ​​mielipiteitä on helpompi tuoda keskusteluun, kun keskustelun ohjaaja ei ota kenenkään puolta, vaan keskittyy auttamaan osallistujia kuuntelemaan ja ymmärtämään toistensa näkemyksiä. Todellisuudessa me fasilitaattorit emme ole koskaan täysin neutraaleja. Fasilitaattorillakin on luonnollisesti mielipiteitä, kokemuksia, näkemyksiä, esimerkkejä, tunteita ja arvoja. Pätevä ja roolistaan tietoinen fasilitaattori ei kuitenkaan tuo näitä esille fasilitoidessaan, koska hän on tietoinen sisällöllisten näkemysten esittämisen riskeistä.

Kun asiantuntija tai esihenkilö astuu fasilitaattorin rooliin, on neutraalius sillä hetkellä tai siinä tilanteessa tärkeää seuraavista syistä:

 • osallistujat ovat motivoituneempia ja vapautuneempia ilmaisemaan mielipiteensä, kun fasilitaattori ei anna tai odota “oikeita vastauksia”
 • osallistujat ovat aktiivisempia, koska tilaisuuden ilmapiiri on alusta asti rakennettu vuorovaikutteiseksi
 • ilmapiiri on turvallinen osallistujille, koska ohjaaja ei asetu keskustelussa kenenkään puolelle, vaan tukee ryhmää puolueettomasti
 • ryhmällä on mahdollisuus olla luova ja löytää uusia mahdollisuuksia, kun kaikkiin ideoihin suhtaudutaan lähtökohtaisesti avoimesti

Arvioi soveltuvuuttasi fasilitaattoriksi näillä kysymyksillä:

 • Voinko pysyä neutraalina keskustelun kohteena olevien asioiden suhteen vai haluanko ilmaista oman mielipiteeni?
 • Voinko antaa tiimin tehdä päätöksiä, jotka ovat vastoin omaa mielipidettäni asiasta?
 • Voinko käyttää asiantuntemustani ratkaisujen kysymiseen sen sijaan että ehdottaisin niitä?
 • Pystynkö hallitsemaan ryhmädynamiikkaa ja kohtelemaan kaikkia osapuolia tasavertaisesti?
 • Osaanko ohjata muiden keskustelua sen sijaan että kerron itse mitä tulee tapahtumaan?
 • Voinko käsitellä palaverin kulkuun tai agendaan ​​liittyviä haasteita ottamatta niitä henkilökohtaisesti?
 • Voinko keskittyä enemmän palaverin prosessin kuljettamiseen kuin aktiivisen sisällön tuottamiseen sen aikana?

Mikäli vastasit useampaan kuin yhteen kysymykseen ei, kannattaa miettiä, voisiko joku muu olla vastuussa palaverin fasilitoinnista, jotta voit itse osallistua sisällölliseen keskusteluun. Tämä ei tietenkään aina ole mahdollista. Tällaisissa tilanteissa on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota omaan toimintaan palaverin aikana, tiedostaa sekä ennakoida roolissa pysymiseen liittyvät haasteet. Tärkeää on myös kiinnittää huomiota siihen, missä rajoissa osallistujat voivat aidosti vaikuttaa. Esimerkiksi, ehkä ei ole heidän tehtävänsä tehdä päätöksiä, mutta he voivat tehdä ehdotuksia. Osallistujille on tärkeää ymmärtää heidän vaikutusalueensa, jolloin se pitää myös kommunikoida selkeästi.

Saattaa olla, että toimit toisina hetkinä myös asiantuntijana, esihenkilönä, projektipäällikkönä tai kenties kouluttajana saman ryhmän kanssa, jonka työskentelyä fasilitoit. Tässä tapauksessa sinulla on eri hetkinä eri roolit. Mitä enemmän ryhmä on tottunut saamaan sinulta “oikeat vastaukset“, sitä tärkeämpää on pidättäytyä puhtaasti fasilitoinnin roolissa niissä tilanteissa, jotka on tarkoitettu ryhmän ideoiden ja ajatusten keräämiseen. Joskus on myös hyvä idea aloittaa pyytämällä jokaista laittamaan ideansa paperille ennen yhteisen keskustelun aloittamista, jotta osallistujat eivät pääse näkemyksillään vaikuttamaan toistensa ideoihin.

Toimivan työskentelyn edistämiseksi on siis tärkeää tiedostaa oma rooli suhteessa ryhmään kussakin tilanteessa ja pystyä pitäytymään roolissa silloinkin, kun houkutus olisi tuoda omia näkemyksiään esiin. Luonnollisesti esiin voi tulla tilanne, jossa on välttämätöntä tuoda esiin jokin sisältöön liittyvä näkökulma. Tällaisessa tapauksessa selkeyden vuoksi suosittelen kertomaan ryhmälle, että siirryt hetkeksi fasilitaattorin roolista toiseen rooliin, jotta saat tärkeän näkökulman kerrottua.

Puhuin aikaisemmassa blogikirjoituksessani siitä, kuinka palveleva johtaja ensin näyttää suunnan ja sitten kääntää pyramidin toisin päin auttaakseen ryhmäänsä etenemään oikeaa suuntaa kohti. Jos suunta ja sen merkitys kommunikoidaan selkeästi, palveleva johtaja voi irrottautua sisällön luomisesta ja antaa ryhmälle mahdollisuuden kehittää ideoita, tehdä valintoja, vastata haasteisiin ja vaikuttaa tavoitteiden saavuttamiseen – toimimalla fasilitaattorina. Samanaikaisesti on tärkeää tunnistaa ne hetket, jolloin asiantuntijan, esihenkilön tai projektipäällikön tulisi olla yksi osallistujista ja kutsua paikalle ryhmän ulkopuolinen fasilitaattori.

Olen joskus huomannut esihenkilöiden ja projektipäälliköiden kamppailevan sellaisen ajatuksen kanssa, että he fasilitaattorina toimiessaan huomaavat, että ryhmän kehittämät ideat ovat huonoja tai mahdottomia toteuttaa, mutta eivät voi sanoa siitä mitään neutraaliuuden vuoksi. Fasilitaattorin neutraaliuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että annat ryhmän mennä metsään tiedostaen samalla, ettei heidän ideoitaan voida koskaan toteuttaa. Fasilitointitaitojasi kehittämällä voit ohjata ryhmää kehittämään ideoita kohdennetusti tietyistä näkökulmista ja toisaalta luovan vaiheen jälkeen analysoimaan ideoita halutun yhteisen viitekehyksen tai reunaehdon mukaan. Näin ryhmä itse löytää parhaat ideat, jotka parhaiten sopivat tilanteeseen ja on motivoitunut niitä toteuttamaan.

Vaikka on tärkeää, että fasilitaattori on neutraali sisällön suhteen, on monia muita asioita, joiden suhteen fasilitaattori ei ole lainkaan neutraali, kuten käytettävät menetelmät, aikataulussa pysyminen ja ryhmän tapa työskennellä. Toisinaan fasilitaattorin on oltava jämäkkä palauttaakseen keskustelun takaisin aiheeseen, motivoidakseen ryhmää antamaan parhaansa tai esimerkiksi pysäyttääkseen ilmapiirille haitallisen käytöksen. Fasilitaattori voi myös antaa positiivista palautetta ryhmälle tavasta keskustella ja kuunnella toinen toisiaan tai tavasta esittää ja huomioida eriäviä mielipiteitä tietyn kehityspolun vahvistamiseksi ryhmän sisällä. Fasilitaattorin roolissa on siis myös paljon väriä ja makua!

Tämän postauksen kirjoittaja on Xpedion perustaja ja toimitusjohtaja Mirjami Sipponen-Damonte. Hän on työskennellyt fasilitoinnin ja organisaation kehittämisen parissa ympäri Eurooppaa viimeiset 17 vuotta. Tutustu Mirjamiin paremmin tästä..

Recent Posts

Psychological safety

7 vinkkiä psykologisesti turvalliseen tiimikulttuuriin – myös etänä

Unpacking Facilitation

Mitä fasilitointi on ja miksi SINUN pitäisi olla kiinnostunut siitä?

Leadership skills training for Puuilo store managers

Keskustelevaa & valmentavaa johtamista: koulutus Puuilon päälliköille