Vieritä ylös

Seuraa meitä - Fb. Li. Ig.

Pablo Friendship

 • Haluatko kehittää tiimisi suorituskykyä sen jäsenten vahvuuksien kautta?
 • Haluatko lisätä luottamusta tiimissäsi?
 • Haluatko oppia johtamaan erilaisuutta tiimeissä?

JOS EMME AJATTELE, MITEN AJATTELEMME, AJATTELEMME AINA SAMALLA TAVALLA

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ ovat tiedostamattomia eli automaattisia reagointimallejamme, joita pidämme luonnollisina ja normaaleina. Omien taipumustensa tiedostaminen synnyttää lähes aina oivalluksen, joka auttaa ymmärtämään ihmisten erilaisuutta ja vahvuuksia sekä omia kehityshaasteitaan esimiehenä ja työyhteisön jäsenenä.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ –analyysin avulla autamme yksilöitä ja ryhmiä tunnistamaan taipumuksia, jotka ovat osa persoonaa. Näitä taipumuksia on vaikea muuttaa. Niitä pidetään osin synnynnäisinä, osin ympäristön muovaamina. LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi keskittyy näiden luontaisten ajattelutaipumusten tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Tämän voi mieltää myös kiinnostusanalyysina, koska se ennustaa mitkä asiat luonnollisesti herättävät kiinnostuksemme ja millaisia kriteerejä meillä on taipumus suosia päätöksenteossamme.

Tämän analyysin kautta tiimit tulevat tietoisiksi jäsentensä erilaisista vahvuuksista ja pystyvät näin hyödyntämään tätä tietoa tiimin suorituskyvyn ja hyvinvoinnin kasvattamisessa. Analyysi tuo esiin eri henkilöiden ajattelun vahvuudet, joihin keskittymällä he voivat todella loistaa tiimin hyväksi. Lisäksi analyysi tuo esiin ryhmän kehityskohteet. Kantavana ajatuksena on, että menestymme paremmin työssämme ja elämässämme, kun voimme käyttää luontaisia vahvuuksiamme sen sijaan, että keskittyisimme korjaamaan heikkouksiamme.

Analyysista Käytämme LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysia osana johtajuuden, fasilitoinnin ja vuorovaikutuksen valmennusohjelmia, tiimien kehittämisessä sekä yksilöcoachingissa.

Tietoja analyysistä

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi on itsearviona täytetty kysely, jonka avulla tunnistamme oman luontaisen ajattelutyylimme. Kyselyn perusidea juontaa juurensa C.G. Jungin tyyppiteorioihin ja työkaluihin, joita käytetään ympäri maailman. Itsearvio koostuu 36 väitteestä ja siihen vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. Analyysin tulokset jaetaan yksilö- tai ryhmätilaisuudessa.

LUONTAISET TAIPUMUKSET™ -analyysi on arvokas tuki seuraavilla kehittämisalueilla:

 • Tiimin dynamiikan kehittäminen
 • Tiimin tai projektitiimin vuorovaikutuksen kehittäminen
 • Johtajuuden kehittäminen
 • Itsensä johtaminen ja itsetuntemus
 • Asiakassuhteet
 • Muutoksen johtaminen
 • Konfliktin ennakointi ja ratkaisu

Miten pääsemme liikkeelle?

Jätä viesti laatikkoon, niin palaamme sinulle pian!

  Soittaisin mieluummin
  Xpedio