Vieritä ylös

Seuraa meitä - Fb. Li. Ig.

Meistä

Meistä Xpedio

Xpedio perustettiin vuonna 2014 tukemaan yksilöiden ja organisaatioiden kehitystä vaikuttavalla ammattifasilitoinnilla. Latinankielinen sana Expedio tarkoittaa selkiyttämistä, vapaaksi päästämistä ja eteenpäin viemistä - juuri sitä, mistä fasilitoinnissa on kyse.

Yksinkertaisimmillaan fasilitoinnissa on kyse hyvistä palavereista: vuorovaikutustilanteista, joissa jokainen tulee kuulluksi ja joissa syntyy konkreettisia tuloksia sekä selkeys seuraavista askelista. Laajemmin katsottuna fasilitointi on tulevaisuuden johtajuuden ydintaito. Tulevaisuuden johtaja antaa vastuun tuloksista tiimille, kannustaa kokeilemaan, uskoo ryhmässä jalostuvaan viisauteen ja johtaa tavoitteita.

Tuomme perinteiselle ylhäältä johtamiselle ja organisaatioiden kehittämiselle osallistavan vaihtoehdon. Emme anna valmiita vastauksia vaan autamme ryhmää tai organisaatiota löytämään ja sanoittamaan vastaukset omista lähtökohdista käsin. Autamme asiakkaitamme oppimaan henkilöstöltään, asiakkailtaan ja sidosryhmiltään. Autamme johtajia tehokkaan ajanhallinnan ja tavoitekeskeisyyden ohella kehittämään kuuntelun ja yhteiskehittämisen taitoja.

Arvot ovat tekemisemme perusta. Pyrimme ensiluokkaiseen laatuun kaikessa, mitä teemme. Välitämme asiakkaistamme ja toisistamme. Haluamme toimia oikein ja läpinäkyvästi. Otamme vaikeatkin asiat puheeksi hyvässä hengessä.

Meillä on laajasti kansainvälistä kokemusta ja toimimme ympäri maailmaa. Olemme myös ylpeitä suomalaisista juuristamme ja Suomen edelläkävijyydestä mm. teknologian ja pelien kehittämisen, palvelumuotoilun, kestävän kehityksen ja sukupuolten tasa-arvon alueilla. Kokeilemme ja sovellamme jatkuvasti uutta teknologiaa työssämme. Vaalimme tasa-arvoa fasilitoidessamme ja luomme olosuhteet, joissa kaikkien mielipiteet pääsevät esiin tasapuolisesti, riippumatta asemasta, iästä, sukupuolesta, etnisestä taustasta tai äidinkielestä.

Miten pääsemme liikkeelle?

Jätä viesti laatikkoon, niin palaamme sinulle pian!

    Soittaisin mieluummin
    Xpedio