Vieritä ylös

Seuraa meitä - Fb. Li. Ig.

Kaikessa liiketoiminnassa kyse on kokemuksesta

SD Banner
Mitä palvelumuotoilu oikein on?

Palvelumuotoilussa on kyse fasilitoidusta yhteiskehittämisen prosessista huippuluokan asiakaskokemuksen analysoimiseksi ja luomiseksi, sekä tätä tukevan organisaatiokulttuurin kehittämiseksi.

Onko tarjoamasi palvelu sitä, mitä asiakkaasi tarvitsevat? Onko se tarjolla juuri siinä muodossa, jossa he sen haluavat? Voivatko työntekijäsi hyvin? Hieno juttu! Teidän organisaationne voi olla yksi kokemuskeskeisen liiketoiminnan edelläkävijöistä.

Jokaisen organisaation palveluympäristö muodostuu digitaalisista, fyysisistä ja sosiaalisista elementeistä. Se, miltä nämä tuntuvat, näyttävät, kuulostavat, tuoksuvat ja maistuvat vaikuttavat kaikki asiakaskokemukseen. Palveluiden löytymisen pitäisi myös olla helppoa ja sujuvaa. Toisin sanoen, kun asiakkaasi löytävät palvelusi, pitäisi heidän voida todeta, että “Wau, tämähän on juuri minulle!”. Asiakaskokemus on se tunne, jonka kanssa asiakas poistuu palveluympäristöstäsi siellä asioimisen jälkeen. Asiakkaat, jotka lähtevät palveluistasi hyvin mielin, sitoutuvat brändiisi, tuotteisiisi, palveluihisi ja organisaatioosi. Erinomaiset asiakaskokemukset luovat korkeampaa arvoa ja kilpailuetua.

Ykkösluokan työntekijäkokemukset ovat erinomaisten asiakaskokemusten selkäranka. Ihmisten välinen vuorovaikutus on palveluympäristösi vaikuttavin elementti. Viestit, joita työntekijäsi välittävät asiakkaille sanojen, kuvien ja toimintansa välityksellä, ovat vaikuttavin väylä luoda erinomaisia asiakaskokemuksia. Tyytyväiset ja työstään innostuneet henkilöt eivät ainoastaan sitoudu organisaation tavoitteisiin paremmin – he saavat myös asiakkaat innostumaan organisaation tuotteista, palveluista ja brändistä.

Palvelumuotoilu alkaa asiakas- ja työntekijäkokemusten analyysista ja päättyy kehittäviin kokeiluihin tai prototyyppeihin.

Valitse palvelu, jota juuri sinun yrityksesi kaipaa kokemuksellisen liiketoiminnan kehittämiseksi.

Choose the service you need to develop the experiences offered by your organization:

Asiakakokemuksen analysointi

Me selvitämme asiakaskokemustenne tilan yrityksellenne parhaiten sopivia menetelmiä (kuten haastatteluja, varjostamista, luotaimia, työpajoja ja dataanne), hyödyntäen. Analyysi kertoo teille, vastaavatko palvelunne siihen, mitä asiakkaanne tarvitsevat ja millaisessa muodossa he palveluita toivovat. Saatte myös selville mitkä ovat kriittisiä, ratkaistavia asioita, jotta asiakaskokemuksenne voi ottaa harppauksen ylöspäin.

Työntekijäkokemuksen analysointi

Kokemusliiketoiminnan eturintamaan pääsy ei ole mahdollista ilman erinomaisia työntekijäkokemuksia. Työntekijöiden tunteet työnantajaa kohtaan siirtyvät suoraan asiakkaille erilaisten kohtaamisten kautta. Analysoimme tämänhetkisen työntekijäkokemuksen tilan käyttämällä organisaatiolle sopivia menetelmiä (kuten haastatteluja, varjostamista, luotaimia, työpajoja ja datapohjaanne). Lopputulemana organisaatiolle selviää työntekijäkokemusten nykytila, sekä kriittiset, ratkaistavat asiat, jotka ovat edellytyksenä erinomaisten työntekijäkokemusten luomiselle.

Asiakaskokemuksen kehittäminen palvelumuotoilulla

Palvelumuotoilu on ainutlaatuinen työkalu asiakaskokemusten kehittämiseen. Palvelumuotoilussa benchmarkkaamme ja fasilitoimme yhteiskehittämistyöpajoja, joissa ratkaisuja asiakaskokemusanalyysissa selvinneisiin ongelmiin kehitetään yhdessä asiakkaidenne kanssa. Asiakaskokemusten muotoilun prosessi päättyy konkreettisiin, helposti käyttöön otettaviin, prototyyppeihin tai kokeiluihin.

Työntekijäkokemuksen kehittäminen palvelumuotoilulla

Palvelumuotoilun työkalupakkia voidaan hyödyntää myös työntekijäkokemusten kehittämiseen. Työntekijäkokemusten analysoinnin jälkeen työntekijäkokemuksia voidaan muotoilla benchmarkkaamalla ja fasilitoiduilla yhteiskehittämistyöpajoilla, joissa ratkaisuja työntekijäkokemusanalyysissa selvinneisiin esteisiin erinomaisten työntekijäkokemusten tiellä kehitetään yhdessä työntekijöidenne kanssa. Lopputulemana on konkreettisia prototyyppeja tai kokeiluja, joiden avulla työntekijäkokemusta voidaan lähteä välittömästi kehittämään kohti parempaa.

Palvelumuotoiluvalmennus ja –coaching

Jos haluat viedä asiakaskokemuksen organisaatiokulttuurisi keskiöön, vaatii se myös palvelumuotoilutaitojen istuttamista työyhteisöön. Räätälöimme juuri sinun organisaatiollesi sopivan palvelumuotoiluvalmennus- tai coachingpaketin. Opit mitä palvelumuotoilu on ja miten sitä voi hyödyntää juuri sinun organisaatiossasi, valitsemallanne alueella. Saat koulutuksestamme kansainvälisen palvelumuotoiluverkoston, Service Design Networkin, sertifikaatin.

Miten pääsemme liikkeelle?

Jätä viesti laatikkoon, niin palaamme sinulle pian!

    Soittaisin mieluummin
    Xpedio