Vieritä ylös

Seuraa meitä - Fb. Li. Ig.

Download

STRATEGIAN LUOMINEN JA IMPLEMENTOINTI

Strategia määrittelee, miten organisaatio aikoo onnistua odottamattomassa tulevaisuudessa, alati monimutkaisemmassa liiketoimintaympäristössä. Autamme sinua suunnittelemaan ja toteuttamaan osallistavan ja samalla tehokkaan strategiaprosessin, jossa tietoa kerätään eri tavoin eri vaiheissa ja hyödynnetään menestyksekkään strategian luomiseksi. Me emme näe strategian luomista ja toteuttamista erillisinä vaiheina vaan kannustamme osallistamaan kaikkia strategian toteuttamisessa mukana olevia osapuolia jo luomisvaiheessa.

Kaikki alkaa sinun organisaatioosi sopivan, menestyksekkään ja sitouttavan strategiaprosessin suunnittelusta:

 • Mitkä kaikki sidosryhmät pitäisi ottaa mukaan strategian luomiseen?
 • Kuinka tietoa kerätään ja analysoidaan?
 • Miten edistyminen dokumentoidaan ja viestitään?
 • Miten ja missä päätökset tehdään?
 • Miten saavutetaan kaikkien sitoutuminen ja omistajuus strategiaan?
 • Miten strategian kehittämisestä tehdään jatkuva prosessi?

Me autamme sinua suunnittelemaan organisaatiollesi onnistuneen strategiaprosessin, jossa jokainen vaihe tuo konkreettista arvoa, edistyminen on visuaalisesti dokumentoitu ja sitä on helppo seurata.

Olennaisen tiedon keruu strategista suunnittelua varten

 • Sidosryhmien työpajat: Fasilitoiduilla sidosryhmätypajoilla keskitytään keräämään strategian kannalta oleellista tietoa valitulta ryhmältä.
 • Kulttuurin analysointi ja vertailu strategiaan: Denison Organisaatiokulttuurianalyysi auttaa ymmärtämään, miten organisaation kulttuuri tukee valittua strategiaa. Kulttuurianalyysin ja strategian vertailun avulla on nähtävissä, mitkä kulttuurin osa-alueet tukevat strategiaa ja mitkä osa-alueet taas vaativat välitöntä huomiota ja kehittämistä.
 • Muutostrendit ja skenaariot: Autamme sinua tutkimaan signaaleja, jotka indikoivat vaihtoehtoisia, mahdollisia tulevaisuuden tiloja. Vaihtoehtoisia tulevaisuuden skenaarioita hyödynnetään materiaalina seuraavissa strategiatyöpajoissa.

Strategiatyöpajat LEGO® Serious Play® - menetelmällä

LEGO® Serious Play® on erinomainen työpajamenetelmä tiedon keräämiseen, päätöksentekoon ja strategian implementointiin. Tämä menetelmä mahdollistaa avoimen vuorovaikutuksen, luovan ajattelun, yhteisen oppimisen sekä kompleksisten kokonaisuuksien yhteisen hahmottamisen, mahdollistaen näin vahvojen ja linjattujen päätösten tekemisen. Työpajasta tehdään visuaalinen dokumentaatio, joka koostuu avainviesteistä, valokuvista ja tarinallisista videopätkistä. Tätä materiaalia on kätevää käyttää strategiaprosessin seuraavissa vaiheissa. Suosittelemme vahvasti varmistamaan ainakin strategiaa kehittävän ydinryhmän syvällisen yhteisen ymmärryksen tällä menetelmällä. Tarjoamme myös räätälöityjä LEGO® Serious Play® -työpajoja digistrategian ja alustatalousstrategian kehittämiseen. Menetelmä on erityisen tehokas tapa oppia yhdessä uusista liiketoimintamahdollisuuksista.

Strategian Design Sprintit

Design Sprint on alun perin Googlessa kehitetty systemaattinen työpajasarja, joka koostuu 3-5 peräkkäisestä työpajapäivästä. Työpajasarja perustuu kuudelle eri vaiheelle: ymmärrä, määrittele, luonnostele, päätä, luo prototyyppi ja testaa. Muutamassa päivässä saadaan konkreettinen lopputuotos; tarkasti valittujen palvelumuotoilumenetelmien avulla yhteiskehitetty ja testattu prototyyppi. Strategiatyössä suosittelemme Design Sprint -menetelmää strategian ensimmäisen luonnoksen nopeaan kehittämiseen tai esimerkiksi tiettyjen alueiden tai liiketoimintojen strategioiden nopeaan luomiseen. Fasilitoimme Strategian Design Sprinttejä sekä verkossa, että lähityöskentelynä.

Strategian visualisointi

Strategian kehitysprosessin näkeminen kuvina on oiva tapa ruokkia luovaa ajattelua. Voimme sisällyttää visualisoinnin tiettyyn työpajaan, tueksi koko prosessille ja / tai dokumentoida viimeistellyn strategiasi herättelevinä piirroksina. Kuvien käyttö sanojen sijaan auttaa kiinnittymään strategiaan ja muistamaan sen helpommin.

Miten pääsemme liikkeelle?

Jätä viesti laatikkoon, niin palaamme sinulle pian!

  Soittaisin mieluummin
  Xpedio