Vieritä ylös

Seuraa meitä - Fb. Li. Ig.

Työpajojen ja tapahtumien fasilitointi

Ihmisten yhteentuomisen tulisi olla kaikille hyvä sijoitus –tapahtuu se sitten digitaalisesti tai kasvokkain. Me suunnittelemme mukaansatempaavat, inspiroivat ja soljuvat työpajat, sekä isommat tapahtumat, minkä tahansa kokoiselle ryhmälle. Työpajan tai isomman tapahtuman muotoilu on enemmän kuin itse tapahtumaan keskittyminen. Tapahtumaan edeltävän sekä sen jälkeisen vuorovaikutuksen ja toimenpiteiden suunnittelu ovat yhtä tärkeä osa onnistumista.

LEGO® Serious Play -työpajat® (1-3 päivää)

LEGO® Serious Play® on fasilitointimenetelmä, joka parantaa ryhmän ongelmanratkaisutaitoja. Kommunikoimalla LEGO-mallien kautta osallistujat oppivat monipuolisesti näkö-, kuulo- ja tuntoaistejaan käyttämällä. Menetelmä edistää osallistujien yhteistä oppimista, sekä toinen toistensa kuuntelemista. Se antaa kaikille osallistujille samanarvoisen äänen ja yhteisen kielen kulttuurista tai asemasta riippumatta.

LEGO® Serious Play® on erityisen hyödyllinen menetelmä seuraavissa tilanteissa:

 • Tiimityöskentelyn kehittäminen
 • Luova ideointi
 • Strategian luominen ja käytäntöön vieminen
 • Organisaatiokulttuurin kehittäminen
 • Asiakas- ja työntekijäkokemusten kehittäminen
 • Verkostojen ja sidosryhmien välisen yhteistyön kehittäminen

Lue lisää menetelmästä täältä.

Konferenssioppien implementointi

Erilaiset konferenssit kokoavat yhteen suuria määriä osallistujia joka vuosi. Konferenssit ovat erinomainen mahdollisuus verkostoitumiseen, uusien ihmisten tapaamiseen, tietojen päivittämiseen ja ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Konferenssien haaste on, että ne altistavat erilaisille virikkeille, ideoille, ajatuksille ja oivalluksille hyvin lyhyeksi aikaa. Uusien ideoiden soveltaminen omaan ammatilliseen kasvuun on toinen juttu ja vaatii erityishuomiota. Xpedion konferenssioppien implementointitilaisuudet on tarkoitettu sellaisille konferenssien järjestäjille, jotka haluavat tarjota lisäarvoa osallistujilleen tukemalla heitä muuttamaan konferenssista saadut ideat käytännön kehittämistoimenpiteiksi. Implementointitilaisuus voidaan tilata myös tiimeille, jotka osallistuvat konferenssiin yhdessä ja haluavat hyödyntää oppeja oman organisaation kehittämisessä. Tarjoamme konferenssioppien implementointitilaisuuksia sekä online- että offline- versioina. Molemmat vaihtoehdot ovat osallistavia, energisoivia ja edesauttavat verkostoitumista.

Katso tästä esimerkki konferenssioppien implementoinnista

workshop-video-img

Suurten tapahtumien fasilitointi

Aktiiviseen osallistumiseen, merkityksen luomiseen ja korkean energiatason ylläpitämiseen kannustaminen suurissa tapahtumissa vaatii erilaista fasilitointikulmaa, -työkaluja ja -menetelmiä. Palvelumme suurille ryhmille muodostuvat digitaalisten työkalujen, visuaalisen fasilitoinnin, sekä suurten ryhmien fasilitointimenetelmien yhdistelmistä. Teemme mielellämme yhteistyötä tapahtumajärjestäjien kanssa unohtumattomien ryhmäkokemusten luomiseksi. Ole yhteydessä niin kehitämme juuri teille sopivimman ratkaisun!

Ideointi- ja ongelmanratkaisutyöpajat (0,5-1 päivää)

Innovointi ja ongelmanratkaisu vaatii analyyttisesta ajattelusta luovaan ajatteluun siirtymistä. Tärkeässä osassa on myös luovuutta arvostava tiimikulttuuri. 

Etä- tai lähityöskentelynä toteutetuissa ideointipajoissamme ohjaamme ryhmän eri vaiheiden läpi, jotka

 • Herättävät luovaa ajattelua
 • Kohdentavat luovuuden tiettyyn ryhmää askarruttavaan kysymykseen
 • Kuljettavat ryhmää kohti uusia konsepteja.

Luovien työpajojen avulla ryhmät oppivat uusia innovointitapoja, joita ne voivat soveltaa omissa palavereissaan myös jatkossa, ja tuoda näin luovuutta kasvavaksi osaksi omaa työympäristöä.

Osallistavat Strategiaprosessit

Strategia on vain sanoja, jollei sitä eletä todeksi organisaatiossa. Ihmisten päivittäiset valinnat tukevat strategiaa silloin kun strategia ja sen merkitys on juurrutettu toimintaan ja johtamisen käytäntöihin. Lähestymistapamme strategian kehittämiseen on osallistava ja visuaalinen. Varmistamme, että voit testata strategiasi toimivuutta erilaisten skenaarioiden kautta. Valitsemme työkalut ja menetelmät strategiaprosessisi tavoitteita tukevaksi niin, että jokainen vaihe vie konkreettisesti organisaatiotasi kohti strategian todeksi elämistä. Meillä on hyvin positiivisia kokemuksia LEGO® Serious Play® -menetelmän käytöstä strategian kehittämisessä, strategian visualisoinnista tapana tuoda strategia lähelle tiimejä, kyselyistä, jotka arvioivat organisaatiosi valmiutta käsitellä disruptioita ja hyödyntää uusia teknologioita, sekä edistyneistä verkkofasilitoinnin alustoista, jotka mahdollistavat laajemman organisaation osallistamisen samanaikaisesti strategiakeskusteluun.

Miten pääsemme liikkeelle?

Jätä viesti laatikkoon, niin palaamme sinulle pian!

  Soittaisin mieluummin
  Xpedio