LEGO® Serious Play®

Mitä LEGO® Serious Play® -menetelmä tarkoittaa?

Kyseessä on fasilitoitu vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisuprosessi, jossa osallistujia johdatetaan eri kysymysten kautta yhä syvemmälle käsiteltävään aiheeseen. Jokainen osallistuja rakentaa oman 3D LEGO® -mallinsa vastaukseksi edeltä suunniteltuihin kysymyksiin käyttäen menetelmään valittuja LEGO® -elementtejä. Nämä 3D-mallit toimivat pohjana ryhmäkeskusteluille, tiedon jakamiselle, ongelman ratkaisulle sekä päätöstenteolle.

Miksi valita LEGO® Serious Play® -menetelmä?

LEGO® Serious Play® -menetelmä kehittää ryhmän ongelmanratkaisutaitoa näkö-, kuulo- ja tuntoaisteja hyödyntäen. Menetelmä edesauttaa osallistujien oppimista, kuuntelua ja tasapuolista osallistumista. Se luo ryhmälle yhteisen kielen kulttuuriin tai asemaan katsomatta.

 

Käyttämällä LEGO® Serious Play® -menetelmää ja materiaaleja osallistujat tutkivat organisaatioon liittyvien ihmisten ja heidän ympäristön välisiä suhteita ja sidoksia, tarkkailevat sisäistä ja ulkoista dynamiikkaa, tutkivat erilaisia mahdollisia skenaarioita ja tulevat näin tietoisiksi eri toimintamahdollisuuksista.

LEGO® Serious Play® -menetelmä rohkaisee avoimeen dialogiin. Käsin kosketeltavat mallit mahdollistavat tasapuolisia ja avoimia keskusteluja, joissa kaikki tulevat tasapuolisesti kuulluiksi. Osallistujat kokevat, että oikeita asioita käsitellään, ja lopulta he pystyvät näkemään asioita kollegojensa silmin – ja kokemaan, että kollegat oppivat näkemään asioita heidän näkökulmastaan.

Toteutimme alkuvuodesta Nordic Business Forumin tiimille työpajan, jonka avulla inspiroivat maailmanluokan puheenvuorot siirrettiin konkreettiseksi toiminnaksi organisaatioon LEGO® Serious Play® -menetelmän avulla. Katso video työpajastamme tästä. Tutustu täältä myös tarkemmin Nordic Business Forumille räätälöimiimme työpajoihin.

Miten LEGO® Serious Play® -menetelmää käytetään?

Fasilitoidun työpajan aikana osallistujat rakentavat malleja LEGO® -palikoiden avulla, asettavat niitä tilaan suhteessa toisiinsa, antaen niille merkityksiä ja rakentaen yhteisiä tarinoita niiden avulla. Mallien analysointi syventää ymmärrystä, vahvistaa oivalluksia, ja nivoo ryhmää yhteen.

Erityisen paljon hyötyä LEGO® Serious Play® -menetelmä tuo:

  • Ketterään strategian kehittämiseen

  • Toimintaympäristön analysointiin

  • Tulevaisuusskenaarioiden analysointiin

  • Organisaatiokulttuurin kehittämiseen

  • Monisidosryhmäisen yhteistyön kehittämiseen

LEGO® Serious Play® -menetelmällä saatavat hyödyt?

Kun menetelmää käytetään säännöllisesti tiimin jäsenet oppivat kuuntelemaan ja kommunikoimaan avoimemmin, hyödyntämään omaa luovuuttaan ongelman ratkaisussa, sekä lähestymään työtään suuremmalla itsevarmuudella, sitoutuneemmin, ja uusin oivalluksin varustettuina.

 

LEGO® -palikoiden käyttö mahdollistaa nopean oikotien asioiden ytimeen. Palikat toimivat katalyytteinä – ja kun niitä käytetään metaforien rakentamiseen ja tarinan kerrontaan, ne käynnistävät prosesseja, joista osallistujat eivät välttämättä aiemmin olleet edes tietoisia.

LEGO® Serious Play® -menetelmän käyttö mahdollistaa ryhmille yhteisten tavoitteiden saavuttamisen ja vahvemman sitoutumisen niihin.

Ota yhteyttäniin jutellaan miten LEGO® Serious Play® -menetelmä voisi sopia teidän tarpeisiin.

Olisi kiva kuulla ajatuksistasi!

Sinikalliontie 11, 02630 Espoo, Finland

  • Xpedio
  • Xpedio
  • Mirjami Sipponen-Damonte