Search
  • Mirjami Sipponen-Damonte

Muutoksessa johtaminen on päivittäisiä valintojaMuutosjohtaminen ei ole enää erillinen johtamisen taito, johon esimiehiä kehitetään. Muutoksessa johtaminen on tämän päivän hyvää johtamista, joka kuuluu niin esimiehille kuin muillekin johtajuutta (esimerkiksi projekteissa tai sidosryhmien suuntaan) toteuttaville. Mihin muutoksessa johtajan tulisi keskittyä? Ensimmäisenä kannattaa tarkistaa, että nämä kolme kohtaa ovat kunnossa.


Vastuu selkeästä suunnasta on johtajalla

Silloinkin kun ylemmillä tahoilla vielä hahmotetaan uutta suuntaa ja mietitään, miten siitä viestittäisiin, hyvä muutoksessa johtaja pitää tiiminsä toimintakykyisenä kommunikoimalla selkeästi suunnan, jota kohti oman tiimin tai porukan on tarkoitus kulkea – kunnes toisin ilmoitetaan. Hyvä muutoksessa johtaja myös ottaa ihmiset mukaan suunnan määrittelyyn, jolloin he ovat motivoituneita kulkemaan sitä kohti. Jos suunta ja sen merkitys jäävät epäselviksi, ei muulla ole juurikaan väliä, koska toimintaa ei pysty kiinnittämään mihinkään. Ihmiset eivät pysty ohjautumaan kohti määrittelemätöntä. Pahimmillaan kyvyttömyys näyttää suuntaa näkyy sattumanvaraisena mikromanageerauksena, jonka seuraukset on helppo kuvitella.


Ihmiset suhtautuvat eri tavoin muutokseen

Jotta ihmiset saadaan aidosti mukaan muutokseen, on tärkeää ymmärtää, että he eivät välttämättä suhtaudu siihen samalla tavoin kuin johtaja itse. Toisille meistä on helppoa visioida tulevaa ja kokeilla uutta, ilman varmuutta tuloksesta. Monille meistä muutos on sen sijaan pelottavaa, erityisesti, jos on epäselvää mitä se käytännössä omalla kohdalla tarkoittaa. Muutoksessa johtaja tiedostaa ihmisten erilaisuuden, kohtaa heidät yksilöinä ja kuuntelee heitä, jotta voi tukea jokaista oikealla tavalla eteenpäin.


Tunteita voi käsitellä vain kohtaamalla ne

Muutokset herättävät ihmisissä erilaisia tunteita: innostusta, mutta myös epävarmuutta, turhautumista ja pelkoa. Näitä tunteita ei voi sivuuttaa. Ei voi valikoida mitkä ovat sallittuja tunteita, koska vain silloin, kun meidät kohdataan aitoina itsenämme ja koemme tulleemme ymmärretyiksi, olemme valmiita puolestamme kuuntelemaan ja sitoutumaan uuteen. Toki pelollakin voi saada muutosta aikaiseksi, mutta siitä ei ole kovin hyviä näyttöjä organisaation pidemmän välin suorituskyvylle. Motivaationnostatuspuheet jäävät irrallisiksi, jopa hämmentäviksi, jos johtajalla ei ole valmiuksia kohdata ihmisiä ja heidän aitoja tunteita. Lisäksi tunteet ja kritiikki ovat käsillä olevaa informaatiota, jota kannattaa kuunnella ja hyödyntää.


Tämän päivän johtajuus vaatii ennen kaikkea itsensä johtamista ja hyvää itsetuntemusta. Sen tunnistamista mikä on itselle epämukavaa, jotta voi siitä huolimatta toimia oikein. Valmiutta ottaa vastuuta – myös virheistä. Tasapainon löytämistä suunnan näyttämisen ja ryhmän osallistamisen välillä, koska molempia tarvitaan. Kykyä priorisoida aikaa ihmisille ja olla heille läsnä. Kykyä kohdata omat tunteet – jotta voit kohdata ne muissa. Tällä johtajuudessa kehittymisen matkalla ei tule koskaan valmiiksi, mutta joka päivä voi tehdä valintoja oikeaan – tai väärään – suuntaan. Vastuu ja valta näissä asioissa on meillä jokaisella itsellä.


#johtaminen #muutosjohtaminen #vuorovaikutus #kommunikaatio #valmentavajohtaminen #muutos #fasilitointi #johtajuus

44 views

We'd love to hear your thoughts!

Sinikalliontie 11, 02630 Espoo, Finland

  • Xpedio
  • Xpedio
  • Mirjami Sipponen-Damonte