Strategian käytäntöön
vieminen

Tuemme organisaation ja johdon välistä vuoropuhelua strategiaprosessin eri vaiheissa, sitoutumisen ja toteutettavuuden varmistamiseksi, sekä organisaation viisauden hyödyntämiseksi.

Erilaiset luovat ja digitaaliset menetelmämme mahdollistavat suurtenkin ryhmien osallistamisen, ideoiden keräämisen ja jalostamisen niin, että jokainen pääsee vaikuttamaan ja ideat konkretisoituvat toimenpiteiksi.

Tuemme erilaisin osallistavin menetelmin strategian konkretisoimista mitattaviksi ja seurattaviksi toimenpiteiksi ja toimimme tarpeen mukaan tukena toimenpiteiden seurannassa.

Olisi kiva kuulla ajatuksistasi!

Sinikalliontie 11, 02630 Espoo, Finland

  • Xpedio
  • Xpedio
  • Mirjami Sipponen-Damonte