Xpedio Academy

Xpedio Academy
Ammattifasilitoinnin valmennusohjelma

Xpedio Academy -valmennusohjelma kehittää osallistujien kompetensseja kokonaisvaltaisesti kaikilla ammattimaiseen muutosfasilitointiin tarvittavilla kompetenssialueilla, International Association of Facilitators (IAF) -yhdistyksen määritelmien mukaisesti. Ohjelma valmistaa IAF:n Certified Professional Facilitator -sertifiointiin siitä kiinnostuneita osallistujia.

 

Ohjelma antaa monipuoliset valmiudet tavoitteellisten ryhmätilaisuuksien suunnitteluun ja ohjaukseen, sekä sidosryhmien osallistamiseen. Ohjelma antaa lisäksi eväitä osallistavan kulttuurin ja muutoksen edistämiseen organisaatioissa. Ohjelma sopii organisaation sisäisille ja ulkoisille fasilitaattoreille, sekä kaikille niille, jotka näkevät fasilitointitaitojen syvällisen kehittämisen tukevan menestystä omassa nykyisessä tai tulevassa roolissa. Aiempiin ryhmiin on osallistunut mm. esimiehiä ja johtajia, hr-, viestintä- ja laatuasiantuntijoita, valmentajia, sekä palvelumuotoilijoita.

 

Jokainen moduuli sisältää menetelmälaboratorion, jossa osallistujat tutustuvat erilaisiin menetelmiin, pääsevät itse kokeilemaan niitä ryhmän fasilitoinnissa, sekä saavat palautetta fasilitoinnistaan muilta osallistujilta ja valmentajilta. Valmennuksen toteutus on kokonaisuudessaan hyvin osallistava, ja ohjelman aikana osallistujat tutustuvat monipuolisesti laajaan menetelmien kirjoon oman kokemuksen kautta.

 

Valmentajat

Mirjami Sipponen-Damonte (päävalmentaja)

Lari Karreinen (vieraileva valmentaja, Arvostava haastattelu)

Martin Gilbraith (virtuaalivalmentaja, Havaintokehä)

Ben Crothers (virtuaalivalmentaja, visuaalinen fasilitointi)

Mirjami Sipponen-Damonte on Xpedion perustaja ja toimitusjohtaja. Hänellä on 15 vuoden kokemus organisaatioiden kehittämisestä, valmentamisesta ja fasilitoinnista ympäri Eurooppaa. Mirjami on sertifioitu ammattifasilitaattori (CPF) vuodesta 2008 ja toimii tällä hetkellä International Association of Facilitators -yhdistyksen Euroopan ja Lähi-idän aluejohtajana. Mirjami on palkittu "Gold Facilitation Impact Award" tunnustuksella osoituksena erinomaisesta fasilitoinnista, jolla on ollut mitattavia vaikutuksia. Mirjami on sertifioitu LEGO® Serious Play® -menetelmän fasilitaattori ja kouluttaja, sekä koulutettu rikos- ja riita-asioiden sovittelija.

 

Martin Gilbraith on lontoolainen fasilitaattori, valmentaja ja konsultti. Hän on Kansainvälisen fasilitaattoriyhdistyksen (IAF) serfioima ammattifasilitaattori, sekä aiempi puheenjohtaja ja Euroopan aluejohtaja. Martin on ICA:n sertifioima ToP-fasilitaattori and lisensoitu “Technology of Participation" (ToP) -menetelmän johtava valmentaja ICA UK:ssa. Hän on myös toiminut aiemmin ICA:N (The Institute of Cultural Affairs International) johtajana ja ICA UK:n toimitusjohtajana. Martin on fasilitoinut ja valmentanut eri puolilla maailmaa, erikoistuen ToP-metodologiaan vuodesta 1986.

 

Lari Karreinen on fasilitaattori, aikuiskouluttaja ja kansainvälisen Solution Focus in organisationin vertaisarvioima ratkaisukeskeinen valmentaja. Hän on kouluttanut fasilitaattoreita ja opiskellut itse Suomessa ja maailmalla muun muassa luovaaa ongelmanratkaisua, tiimien strategian kehittämisestä, rakentavaa vuorovaikutusta (NVC)

sovittelussa, ympäristösovittelua, Lego Serious Play menetelmää, leaniä,

lyhytterapiaa London Brief Institutessa, Art of Hostingia sekä lähidemokratiamenetelmistä.

 

Ben Crothers on fasilitaattori ja agile coach suuressa australialaisessa ohjelmistoalan yrityksessä Atlassianissa. Hän on ollut tekemässä Atlassian Team Playbook -kirjaa, joka on käytössä tuhansissa yrityksissä ympäri maailman. Ben on tehnyt muotoilutyötä monien erilaisten organisaatioiden kanssa start-upeista design-toimistoihin, järjestöihin ja globaaleihin yrityksiin 90-luvun puolivälistä lähtien. Suuren osan tästä ajasta hän on toiminut strategina ja fasilitaattorina, auttaen tiimejä visioimaan tulevaa, ratkaisemaan ongelmia ja suunnittelemaan uusia tapoja edistää tuotteita ja organisaatioita. Nykyään Ben valmentaa ja coachaa co-creation ja design thinking -menetelmissä, sekä visuaalisen fasilitoinnin tekniikoissa. Ben on myös kirjoittanut hiljattain kirjan visuaalisesta ongelmanratkaisusta, nimeltä Presto Sketching: The Magic of Simple Drawing for Brilliant Product Thinking and Design.

Lisätietoja

mirjami@xpedio.eu

 

Ohjelmaan otetaan 12 osallistujaa. Minimiosallistujamäärä, jolla ohjelma toteutetaan on 8 henkilöä. Soveltuvuus ohjelmaan varmistetaan puhelinhaastattelulla ilmoittautumisen jälkeen.

 

Valmennuksen ohjelma

 

MODUULI 1

MINÄ FASILITAATTORINA

Johdatus fasilitointiin lähestymistapana muutoksen johtamiseen

Fasilitointiin sisältyvät arvot

Fasilitoinnin eettiset ohjeet sovellettuna käytäntöön

Itsetuntemus ja itsensä kehittäminen

Menetelmälaboratorio

 

MODUULI 2

FASILITOINNIN MUOTOILU

Asiakkaan lähtötilanteen analysointi ja aitojen tarpeiden määrittely

Tavoitteiden asettaminen

Tilaisuuksien ja muutosprosessien suunnittelu

"ORID" monipuolisena menetelmänä fasilitointiprosessien suunnittelussa

Menetelmälaboratorio

 

MODUULI 3

RYHMÄDYNAMIIKKA & DIALOGI

Erilaisuuden huomioiminen ja arvostus fasilitoinnissa

Aktiivinen kuuntelu ja kysymysten muotoilu

Konfliktien ja tunteiden käsittely

Arvostava haastattelu menetelmänä

Menetelmälaboratorio

 

MODUULI 4

VAATIVAT PROSESSIT & VISUALISOINTI

Organisaatiokulttuurin kehittämisen fasilitointi

Strategian fasilitointi

Case-laboratorio

Visualisointitekniikat & visuaalinen fasilitointi

Valmennusohjelman yhteenveto

 

Ohjelman hinta:

Valmennusohjelman hinta on 4.500€ + ALV / osallistuja.

 

Hinta sisältää

  • 8 korkealaatuista valmennuspäivää

  • "Osallista ja onnistu - käytännön opas ammattifasilitointiin" -työkirjan

  • muun valmennusmateriaalin

  • välitehtävien hallinnoinnin

  • kehittymisen tuen sähköisellä oppimisalustalla

  • maukkaan aamupalan, lounaan ja iltapäiväkahvin kaikkina valmennuspäivinä

  • 1h sparrauskeskustelun valmentajan kanssa valitsemanasi ajankohtana ohjelman aikana tai sen jälkeen, oman fasilitointicasen suunnittelun / valmistautumisen tueksi

Pidätämme oikeuden esitellyn ohjelman pieniin muokkauksiin.

 

Osallistujien kokemuksia

 

Asiansa osaavat, monipuoliset fasilitoinnin ammattilaiset loivat turvallisen ympäristön harjoitella, kehittää ja kehittyä fasilitoijana. Hyvä kokemus!

Susanna Pirinen, RD Velho

Fasilitointi ei ole mikään temppu- ja tekniikkaralli, vaan paljon syvällisempi professio. Osallistumalla tähän kansainväliset kriteerit täyttävään Xpedion valmennukseen saat loistavan koulutuksen tässä tehtävässä toimimiseen.

-Antti Haverinen, Sydänliitto

Fasilitointivalmennus toi minulle runsain mitoin uusia työkaluja esimiestyöhön ja tiimien välisen yhteistyön kehittämiseen. Suosittelen!

-Mika Putto, Paulig

Xpedion fasilitaattorivalmennus on käytännönläheinen ja kompakti paketti, joka antaa erinomaiset valmiudet toimia niin organisaation sisäisenä kuin ulkoisena fasilitaattorina. 

-Talvikki Annala, Yara Suomi

 

Olisi kiva kuulla ajatuksistasi!

Sinikalliontie 11, 02630 Espoo, Finland

  • Xpedio
  • Xpedio
  • Mirjami Sipponen-Damonte