Vieritä ylös

Seuraa meitä - Fb. Li. Ig.

LEGO® Serious Play® Menetelmä

LEGO® Serious Play® Menetelmä
 • Onko teillä tarve muodostaa yhteinen ymmärrys kompleksisesta aiheesta?
 • Haluatteko varmistaa kaikkien vahvan sitoutumisen?
 • Oletteko valmiita muokkaamaan tiimin nykyistä dynamiikkaa tehdäksenne tilaa luovuudelle?

Mitä LEGO® Serious Play® on?

Kyseessä on fasilitoitu vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisuprosessi, jossa osallistujia johdatetaan eri kysymysten kautta yhä syvemmälle käsiteltävään aiheeseen. Jokainen osallistuja rakentaa oman 3D LEGO® -mallinsa vastaukseksi edeltä suunniteltuihin kysymyksiin, käyttäen menetelmään valittuja LEGO® -elementtejä. Nämä 3D-mallit toimivat pohjana ryhmäkeskusteluille, tiedon jakamiselle, ongelmanratkaisulle sekä päätöstenteolle.

Miksi valita LEGO® Serious Play® -menetelmä?

LEGO® Serious Play® -menetelmä kehittää ryhmän ongelmanratkaisutaitoa näkö-, kuulo- ja tuntoaisteja hyödyntäen. Menetelmä edesauttaa osallistujien oppimista, kuuntelua ja tasapuolista osallistumista. Se luo ryhmälle yhteisen kielen kulttuuriin tai asemaan katsomatta.

LEGO® palikoista rakennetut 3D-mallit auttavat osallistujia keskittymään ideointiin ja kehittämiseen, kun monimutkaisia asioita ja niiden riippuvuuksia ei tarvitse muistaa ilman visuaalista tukea.

LEGO® Serious Play® -menetelmä rohkaisee avoimeen dialogiin. Käsin kosketeltavat mallit mahdollistavat tasapuolisen ja avoimen keskustelun käymisen ilman pelkoa toisten tunteiden loukkaamisesta. Osallistujat kokevat, että oikeita asioita käsitellään, ja lopulta he pystyvät näkemään asioita kollegojensa silmin – ja kokemaan, että kollegat oppivat näkemään asioita heidän näkökulmastaan.

Fasilitoidun työpajan aikana osallistujat rakentavat malleja LEGO® -palikoiden avulla, asettavat niitä tilaan suhteessa toisiinsa, antaen niille merkityksiä ja rakentaen yhteisiä tarinoita niiden avulla. Mallien analysointi syventää ymmärrystä, vahvistaa oivalluksia, ja nivoo ryhmää yhteen.

Kuinka minusta voi tulla LEGO® Serious Play® -fasilitattori?

Xpedio järjestää LEGO® Serious Play® -fasilitaattorikoulutuksia, toimien virallisena SERIOUSWORK-koulutuskumppanina Suomessa. Koulutuksen jälkeen saat sertifikaatin sekä oikeuden käyttää LEGO® Serious Play® -fasilitattorin titteliä. Ilmoittaudu avoimiin koulutuksiimme tästä linkistä. Järjestämme koulutuksia myös tilauksesta – ota yhteyttä niin keskustellaan lisää!

Erityisen paljon hyötyä LEGO® Serious Play® -menetelmä tuo:

 • Tiimien kehittämiseen
 • Luovaan ideointiin
 • Ketterään strategian kehittämiseen
 • Organisaatiokulttuurin kehittämiseen
 • Asiakaskokemuksen ja henkilöstökokemuksen kehittämiseen
 • Monisidosryhmäisen yhteistyön kehittämiseen
Lego Video

Mitä hyötyjä LEGO® Serious Play® -menetelmällä voi saavuttaa?

Kun menetelmää käytetään säännöllisesti tiimin jäsenet oppivat kuuntelemaan ja kommunikoimaan avoimemmin, hyödyntämään omaa luovuuttaan ongelman ratkaisussa, sekä lähestymään työtään suuremmalla itsevarmuudella, sitoutuneemmin, ja uusin oivalluksin varustettuina.

LEGO® -palikoiden käyttö mahdollistaa nopean oikotien asioiden ytimeen. Palikat toimivat katalyytteinä – ja kun niitä käytetään metaforien rakentamiseen ja tarinan kerrontaan, ne käynnistävät prosesseja, joista osallistujat eivät välttämättä aiemmin olleet edes tietoisia.

LEGO® Serious Play® -menetelmän käyttö mahdollistaa ryhmille erilaisten osa-alueiden ja elementtien välisten riippuvuuksien ja sidosten tutkimisen laajemmissa kokonaisuuksissa, kuten suuret projektit, asiakaskokemus, organisaatiokulttuuri tai strategia. Kokonaisuuksien yhteinen hahmottaminen ja riippuvuuksien ymmärtäminen vahvistaa tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa sekä yhteistä oppimista.

LEGO® Serious Play® -menetelmän käyttö mahdollistaa ryhmille yhteisten tavoitteiden saavuttamisen ja vahvemman sitoutumisen niihin.

Miten pääsemme liikkeelle?

Jätä viesti laatikkoon, niin palaamme sinulle pian!

  Soittaisin mieluummin
  Xpedio